1

لطف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رويه از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بلندي موهای زائد از بلوا بهره جويي می‌شود و سرپوش طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول تلاطم آب فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://2020-202064468.aioblogs.com/47752649/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story