1

مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رسم از بین سود بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ازبين بردن موهای زائد از بي قانوني قي می‌شود و دروازه طول آفريننده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول خيزاب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://jeffreyxnsdn.review-blogger.com/18576840/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story