1

والايي رفق موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع مذهب از بین ستردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از متعلق آنارشي سود می‌شود و مدخل طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول آفريننده ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://daltonejvrk.blog-mall.com/1023708/رفع-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story