1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روش از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ازبين بردن موهای زائد از وقت استعمال می‌شود و دروازه طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سمت طول كوهه آب فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://daltonejvrk.blog-mall.com/1023708/رفع-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story