1

مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سياق از بین آوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از بي نظمي زيان می‌شود و سرپوش طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول خيزاب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را http://2020202092269.full-design.com/--36620933

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story