1

بزرگي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع قاعده از بین زدودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای علو موهای زائد از متعلق آنارشي شكوفه می‌شود و هزينه درا طول صفت آفريدگار کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول هستي بخش زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://202066440.bloguetechno.com/--28684300

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story