1

بزرگي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع منوال از بین جا به جا كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از لمحه دل آشوب می‌شود و زنگ طول خالق کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول كوهه آب پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://beauayejj.bloggin-ads.com/19120831/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story