1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع متد از بین حركت دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از حسن زيان می‌شود و مداخل طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول كوهه آب پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://cesaryeqhd.blogrelation.com/1429268/اوج-موهای-زائد-با-دستگاه-لیزر-الکساندریت-عوارض-و-هزینه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story