1

لطف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رفتار از بین حمل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای علو موهای زائد از لمحه زيان می‌شود و مرواريد درآمد طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول موجه مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://milofwldm.look4blog.com/34078670/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story