1

اوج موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع متد از بین جا به جا كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای برطرف كردن موهای زائد از هرج ومرج بهره جويي می‌شود و درون طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول فركانس راديويي موجد زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه http://2020202003692.link4blogs.com/18879708/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story