1

خلاصه کامل کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره

News Discuss 
بخش تصمیم دارم خلاصه ای از کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره (آموزش و کاربرد مهارت های خُرد در مشاوره فردی) نوشته دیوید گلدارد ترجمه سیمین. وارد نشده: کامل ‏| باید شامل این عبارت باشد http://downloadbookpdf7.blog.ir/1399/03/18/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story