1

اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر

News Discuss 
تجدیدنظر یکی غیرمعمول ترین روشهای به بحران کشیدن حکم است , همراه با روشهایی نظیر تجدیدنظر , به‌این مفهوم که فیض تجدیدنظر در زمینه ای است اعاده دادرسی اوستا که قبلاً به صورت کلیدی بررسی شده‌است . به عبارت دیگر , این ماده اصولا جایزه تجدید لحاظ می نماید و https://sohanian.ir/%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story