1

تاثیر کتاب خوانی

News Discuss 
موضوع کتاب و کتاب او تأثیر شدیدی در توسعه زندگی اجتماعی دارد. روح یک جامعه در پرتو این موضوع مهم حاصلخیز است و به همین دلیل میراث فرهنگی و تمدن اسلامی https://medad.io/@iman2/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story