1

کتاب خوب برای کودکان

News Discuss 
به طوری که تماشای تلویزیون و یا گوش دادن به رادیو نمی تواند این کار را انجام دهد ، چرا که مغز نیز در تمرینات فیزیکی به اصطلاح شرکت می کند. http://nod32-pass.ir/1020/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story