1

کتاب و کتابخوانی

News Discuss 
من به عنوان خوانده شده وجود دارد که یک مقدار کوچک (حجم مطالعه معیار حجم آن در زمان مقرر) و این کیفیت (حجم آموزش قدرت تجزیه و تحلیل و تحقیق و توسعه معنایی و کاربردی ، ). می تواند یک فرد ، به منظور پیوستن به جهان از دانش ، https://medad.io/@iman2/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story