1

مطالعات موزه تخريب كنند و اتاق موزه كتابخانه سرسرا وساير ملحقات را بسازند

News Discuss 
مطالعات موزه تخريب كنند و اتاق موزه كتابخانه سرسرا وساير ملحقات را بسازند. اعتمادالسلطنه در توصيف موزه چنين مي نو يسد:موزه به اصطلاح اهالي فرهنگ عبارت است از مكان ومحلي كه اندوختگاه اثار قديمي اشياء بديعه ونفايس مستظرفات دنياست .و از هر تحفه و يادگاري كه در آن مخزون وموضوع https://www.reddit.com/user/iranaparat/comments/pvt1de/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story