1

ساختار اساسی ، تقسیم بندی ها و آرایش های عروقی لوله غذایی را ارزیابی می کند.

News Discuss 
ساختار اساسی ، تقسیم بندی ها و آرایش های عروقی لوله غذایی را ارزیابی می کند. برخی از موضوعات مورد بحث در کتاب عملکرد عروقی و عصبی لوله گوارش است. غشای داخلی آن و وضعیت قسمت شکمی آن. مکانیسم بخشهای آماده سازی ، هضم نهایی و جذب. فصلهای دیگر به http://sirajoon.rozblog.com/post/42

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story