1

سیم پیچی موتور کولر

News Discuss 
سیم پیچی موتور کولر سیم پیچی موتور کولر سیم پیچی موتور کولر زاویه مکانیکی بین این دو حلقه (در یک ماشین دو قطب) ۹۰ درجه است، و هنگامی که ولتاژ حلقه اول در مقدار حداکثر خود قرار دارد، ولتاژ حلقه دوم صفر است و بر عکس. کلافهای یک گروه می http://repair-training.samenblog.com/%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story