1

پایگاه خبری تحلیلی شهر تهران

News Discuss 
درمانی که در حال حاضر ارائه میشود بسته به نوع شدت بیماری میتواند یک درمان علائمی - حمایتی باشد و یا در موارد شدید داروهایی بهطور تجربی در حال استفاده هستند. در زمان اولین شاهان قاجاراین مرکز به صورت سنتی به درمان بیماران می پرداخت و توسط حکیم باشی https://hylistings.com/story10523449/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%86-%D9%81%DB%8C%D8%B3-apple-watch-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story