1

متخصص اعصاب و روان در کرج

News Discuss 
بیشتر شدن ملاتونین: ملاتونین هورمونی است که بر الگوهای خواب اثر میگذارد. استفادهی کمتر از نور خورشید میتواند موجب تولید بیش از اندازهی ملاتونین در برخی از افراد شود. در نتیجه فرد طی زمستان احساس خواب آلودگی و بیحالی میکند. افکار منفی: افرادی که افسردگی فصلی دارند، اغلب دچار استرس http://andrecefdb.blog-gold.com/9626961/عوامل-مؤثر-در-بروز-افسردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story