1

افسردگی فصلی

News Discuss 
اختلال افسردگی فصلی سطح قطعیت شواهد برای اثربخشی و ایمنی فلوکستین در مقایسه با نور-درمانی پائین بود. دو دوره افسردگی اساسی دارای معیار بالا در دو سال قبل بوده باشد. با اینکه امکان حضور فیزیکی در مهمانی ها امکان پذیر نیست اما می توان به صورت مجازی و تماس https://sites.google.com/view/httpsstarv-blog-irpostd8a7d981/home

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story