1

چون چنین خانههایی وجود خارجی ندارد

News Discuss 
فقط کافی است شما به صورت رسمی و قانونی ملکی در ترکیه ثبت و خریداری نمایید تا اقامت ترکیه را کسب کنید. با توجه به اینکه نماینده موسسه حقوقی سروش فردا (وکیل رسمی دادگستری ترکیه) جهت چک کردن مدارک و انجام روال صحیح امور در تمامی مراحل همراه شماست، https://bookmarkspring.com/story4719806/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story