1

ثبت شرکت

News Discuss 
یعنی شما می توانید به عنوان سهامدار یک شرکت، فردی خارج از هیات سهامداران یا هیات مدیره را به مدتی مشخص، به مدیرعاملی شرکت منصوب کنید و این فرد، سهامی از شرکت نداشته باشد. مدت مدیریت: مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال است که قابل تمدید است https://landengdui04937.qodsblog.com/8487428/getting-my-ثبت-شرکتها-to-work

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story