1

Công trình MEKONG SMART CITY Dự án đô thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình đô thị sáng tạo thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình với quy mô lên đến 7500 ha, tập trung https://worldlistpro.com/story182968/c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-th%C3%A0nh-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story