1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình thành phố {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án tỉnh thành thông minh thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương mại dịch vụ kiểu mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên tới 7500 ha, tụ hội https://socialrator.com/story185437/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story