1

فلوکستین

News Discuss 
معرفی دارو فلوکستین لازم به یادآوری است که در هیچ موردی نمی توان مقدار زیادی از دارو را مصرف کرد. مصرف روزانه تا 80 میلی گرم برای روانپریشی های افسردگی مانیک تجویز می شود، و این به صورت حجم است. معمولاً ، افسردگی خفیف تا متوسط ​​ممکن است به https://classori.ir/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story