1

فلوکستین

News Discuss 
فلوکستین و سندرم پیش از قاعدگی! به این ترتیب استفاده خود سرانه از دارو های کنترل دیابت کار بسیار اشتباهی بوده و باید تشخیص و تجویز این دارو ها حتما توسط پزشک متخصص انجام شود. البته دارو هایی که استفاده می شود معمولا می تواند مزایای بیشتری را نیز https://www.pishboro.ir/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story