1

فلوکستین

News Discuss 
فلوکستین برای چیست در رابطه با اختلال دوقطبی، فلوکستین فقط وقتی که همزمان با الانزاپین (زیپرکسا) ، نوعی داروی ضد روان‌پریشی، استفاده شود، تنها داروی ضد افسردگی موثر در درمان این اختلال است. قرص فلوکستین در عین تأثیرگذاری بر روی بیماری‌های مختلف، همانند هر داروی دیگری دارای عوارض جانبی https://classori.ir/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story