1

فلوکستین

News Discuss 
معرفی دارو فلوکستین به نظر نمی رسد دیورز اجباری دیالیز هموپرفوزیون، و تعویض خون مفید باشند. الف) افسردگی، بیماری دوقطبی، اعتیاد به الکل، cataplexy، میوکلونوس. سروتونین یکی از این ترکیبات می باشد که پس از تحریک نورون ها توسط پمپ هایی به داخل سلول های عصبی بازگردانده می شود. https://www.pishboro.ir/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story