1

فلوکستین

News Discuss 
فلوکستین Prozac 5- اين دارو داراي نيمه‌عمر طولاني‌مي‌باشد و در تنظيم مقدار مصرف يا در حالات مصرف بيش از حد اين مسئله را بايد مد‌نظر داشت. موضوع مطرح دیگری که در رابطه با فلوکستین ،اثر این دارو بر کاهش میل جنسی است، اين دارو در عرض ساعت به حداكثر https://lotic.ir/فلوکستین

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story