1

Little Known Facts About شرکت وب مهر.

News Discuss 
فکر می کنید ما به زودی مهدی هاشمی را هم در این دادگاه خواهیم دید؟ مهر شرکت در کنار امضای افرادی که در جلسه هیئت‌ مدیره به‌عنوان دارندگان امضای مجاز مشخص می‌شوند، باید درج گردد. این مهر در واقع نشان‌دهنده‌ی انجام معاملات برای شرکت به‌عنوان یک شخصیت حقوقی است. توجه http://codybq03b.tinyblogging.com/The-Single-Best-Strategy-To-Use-For--51814201

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story