1

The smart Trick of ไดอะแฟรมซีล That No One is Discussing

News Discuss 
เครื่องวัดการไหลของน้ำที่มีของแข็ง การใช้งานทั่วไปสำหรับซีลไดอะแฟรมคือการป้องกันเซ็นเซอร์แรงดันจากของเหลวที่มีการวัดแรงดัน เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซไอเสียการกระจายความร้อน เครื่องวัดอัตราการไหลไตรแคลมป์ (ไตรโคลเวอร์) ความยาวของเส้นเลือดฝอยควรสั้นที่สุด ขอแนะนำไม่ให้เกินหกเมตรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของความยาวของเส้นเลือดฝอยอาจมีผลต่อความแม่นยำและเวลาตอบสนอง บริษัท รับเบอร์เซ... https://edgar146aa.digitollblog.com/12474001/little-known-facts-about-ไดอะแฟรมซ-ล

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story