1

Not known Facts About casino wabo

News Discuss 
3°. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat; six Het bevoegd gezag kan, in afwijking van het vierde lid, de vergunning verlenen indien de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde ter bescherming van het beschermde stads- of dorpsgezicht strekkende https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story