1

فرانکفورت

News Discuss 
ویزای شینگن یا (ویزای شینگن تک(USV ویزای USV در واقع ویزای توریستی اروپا یا ویزای توریستی شینگن است که هر شش ماه یکبار می توان به مدت 90 روز به کشورهای عضو این منطقه وارد شد. مدت اعتبار اقامت در منطقه شینگن از لحظه ورود برای اولین بار محاسبه می https://www.reddit.com/user/Specialist_Sky_6497/comments/wo1v4c/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story