1

تربیت فرزند

News Discuss 
بایدها و نبایدهای تربیت کودک رفتار صحیح والدین با کودک كودكان بالغ نيز موظفند در هر وقت بدون اجازه وارد نشوند، حتى كودكان نابالغ كه مرتبا نزد پدر و مادر هستند نيز آموزش داده می شوند كه لا اقل در سه وقت (قبل از نماز صبح و بعد از نماز https://linkagogo.trade/story.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85#discuss

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story