1

تربیت فرزند

News Discuss 
مهمترین رفتارهای آسیب زا در تربیت فرزند اگر ميخواهيد فرزندتان نسبت به مسئوليتهاي خود بي تفاوت نباشد، حساسيت بيش از حد نسبت به مسئوليتهاي او نشان ندهيد. سعي کنيد ظاهراً بيتفاوت باشيد تا او خود به تکاليف و وظايف خود حساس شود. معمولاً پدر و مادر در اثر حمايت و https://fkwiki.win/wiki/Post:8

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story