1

پیدا کردن فرش

News Discuss 
این عمل به صورت متناوب در تار و پود فرش تکرار میشود. از قلعه بزرگ قم چقا در عصر پارتها و ساسانیان نیز استفاده شده که همزمان با محاصره آتشکده آذرگشسب در تخت سلیمان (۱۰۰ کیلومتری شمال همین قلعه) به وسیله هراکیلوس امپراتور روم، موجبات تخریب آن فراهم شدهاست. https://bit.ly/3SHMb7Y

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story