1

Not known Factual Statements About Giấy phép lao động Canada

News Discuss 
Thời hạn tối đa của giấy phép lao động đối với lao động Nước ngoài tại Việt Nam là không quá 2 năm. Thời gian này phụ thuộc vào : Thời hạn giải quyết của two thủ tục trên đều được rút ngắn two ngày so với quy định. Văn https://giay-phep-lao-dong-canada22975.blog-eye.com/15956406/the-greatest-guide-to-giấy-phép-lao-động-mo

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story