1

3 نمونه‌های مسحورکننده پروژه زاگرس

News Discuss 
این حادثه در ساعت ۳:۰۰ بهوقت ساعت رسمی ایران، روی داد و هیچ تلفات جانی در پی نداشت ولی باعث کنسلی پرواز لوفتهانزا شد. این روزها که همه خریداران چه از تهران و چه سایر شهرها، متمرکز بر روی خرید از میان پروژههای مسکونی منطقه 22 شدهاند. منطقهای نوساز https://andersonqkxet.idblogmaker.com/18664727/به-پروژه-زاگرس-فکر-می-کنید-7-دلیلی-که-چرا-زمان-توقف-فرا-رسیده-است

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story