1

Giải Trí Fundamentals Explained

News Discuss 
Những phim đầu tiên được sản xuất ở Việt Nam là do người Pháp thực Helloện. Sớm nhất là những đoạn phim được quay để sử dụng trong những cuốn phim giới thiệu sinh hoạt ở các thuộc địa Pháp do hãng Pathé phát hành ngay từ năm 1897. Open https://waltj023ugs9.dgbloggers.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story