1

گزارشات مالی

News Discuss 
گزارشات مالی است که نشان دهنده مجموعه عملکردها و فعالیت‌های مالی یک شرکت و یا بنگاه اقتصادی است. استفاده از نرم افزارهای حسابداری، تهیه این اسناد و صورت‌های مالی را بسیار آسان کرده است و از طرف دیگر، دقت آن را نیز افزایش داده و از میزان خطاهای انسانی کاسته https://cutt.ly/hb0j6TG

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story