1

مدیریت مالی

News Discuss 
سیستم مدیریت مالی هوشمند نوین قادر است با توجه به نوع کسب و کارهای شرکت‌های بزرگ و کوچک، خدمات متفاوتی را به مدیران این مجموعه‌ها ارائه دهد. از جمله این شرکت‌ها، می‌توان شرکت‌های حمل و نقل و خدماتی، شرکت‌های کوچک تازه تاسیس و نوپا، شرکت‌های تولید کننده و پخش و http://hnoviniha.niloblog.com/p/65/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story