1

Cắt laser- Cắt laser theo yêu cầu

News Discuss 
Công nghệ cắt nung chảy Khi cắt nung chảy, khí Argon hoặc Ni tơ sẽ được làm khí cắt. Một áp suất từ two đến twenty bar thông qua rãnh cắt sẽ được tạo và ngược lại với quy trình cắt bằng lửa, không xảy ra phản ứng với bề http://phimmoi21076.targetblogs.com/7278808/cắt-laser-cắt-laser-theo-yêu-cầu

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story