1

تاثیر خواندن کتاب بر کیفیت خواب و آرامش ذهنی

News Discuss 
دکتر مغز و اعصاب و روانشناس شناختی خواندن این کتاب را برای دریافت بهترین نتیجه در برخورد با استرس و آن را کاهش می دهد 10 درصد است. بر اساس این یافته ها ، مشخص شد که تنها 6 دقیقه پس از شروع خواندن https://eussd.blog.ir/post/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story