1

کتاب می پردازند ، این اولین جلد مجرد است که به طور کلی در مورد این موضوع یکپارچه

News Discuss 
کتاب می پردازند ، این اولین جلد مجرد است که به طور کلی در مورد این موضوع یکپارچه ارائه می دهد. این امر فراتر از ارتباطات نوری است زیرا شامل موضوعات مرتبط مانند حس ، نمایش ، محاسبه و ذخیره داده است. ثر متون مقدماتی یک بررسی مبتنی بر فناوری http://sirajoon.rozblog.com/post/48

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story