1

رژیم کتوژنیک و کبد چرب با هم ارتباط دارند؟

News Discuss 
اکثر بزرگسالان، به سادگی با تمرکز بر روی حذف کربوهیدراتها و افزایش کالری از چربیهای سالم و پروتئین، با روش بیشتر کنترل شده کم کربوهیدرات رژیم غذایی کتوژنیک، موفق به کاهش وزن می شوند. با اینکه بیشتر مطالعات بر روی رژیم استاندارد و پروتئین بالا صورت گرفته است، ولی https://getsocialpr.com/story9264430/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story