1

برنامه فيزيکي موزه احاطه شده توسط طاق های رومی سنگی عمودی. به خوبی در زمین

News Discuss 
برنامه فيزيکي موزه احاطه شده توسط طاق های رومی سنگی عمودی. به خوبی در زمین قرار گرفته است، از طرف دیگر یک حجم مربع بزرگ شناور، که به طور کامل در یک توگا از شیشه چین دار پوشیده شده است. - الیزابت د پورتزامپارک https://idat.ir/@kamusdamsaz1/280595-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%DA%A9%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story