1

Dự án MEKONG SMART CITY Công trình tỉnh thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thị thành sáng tạo thuộc quận Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án mang quy mô lên đến 7500 ha, tập hợp phổ https://worldlistpro.com/story182669/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story