1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình tỉnh thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án thành thị sáng tạo thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương mại nhà cung cấp gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án có quy mô lên đến 7500 ha, tập hợp phổ http://marcodzlml.blogkoo.com/c-ng-tr-nh-mekong-smart-city-c-ng-tr-nh-t-nh-th-nh-s-ng-t-o-th-ng-minh-26690328

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story