1

گرسنگی واقعی چیست

News Discuss 
علت گرسنگی صبحگاهی در این روز به خصوص سازمان های بین المللی، به منظور برقراری ارتباط در زمینه کشاورزی و زمینه سازی برای جلوگیری از فقر و گرسنگی و نابودی محیط زیست تلاش می کنند. استفاده از تجربیات، نحوه تغذیه، انتقال فن آوری از کشورهای توسعه یافته به کشورهای https://www.mixcloud.com/p1rdxfi600/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story